Rodzaje analiz

W tej części zostanie omówiony temat dwóch głównych typów analiz, których używamy do oceny rynku forex: analizy technicznej oraz fundamentalnej.

Zaznaczamy jednak, iż żadna z nich nie jest uniwersalną metodą na której trzeba się skoncentrować by odnieść sukces w inwestowaniu. Jedna i druga analiza ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Jednak trzeba znać przynajmniej analizę techniczną, żeby myśleć o powodzeniu w inwestowaniu.

Analizę techniczną wykorzystuje bardzo wielu inwestorów indywidualnych oraz profesjonalistów. Sami uważamy, iż podejście oparte na analizie technicznej jest bardziej skuteczne niż na analizie fundamentalnej. Dodatkową zaletą analizy technicznej jest to, iż analityk techniczny może się skupić na więcej niż jednej parze walutowej.

Analiza techniczna

W tym typie analizy inwestor dokonuje oceny kierunku ruchu waluty w określonym przedziale czasowym np: D1, H4, H1 itp. Wychodzi też z założenia, że:


analiza techniczna

Generalnie upraszczając analityk techniczny skupia się na histori ruchu ceny waluty, która ma mu pomóc w przygotowaniu prognozy ruchu waluty i jej kurs na przyszłość. Jego głównym narzędziem na którym pracuje jest wykres cenowy na którym identyfikuje trendy oraz zwroty ceny wybranej waluty. Do jednych z wielu narzędzi, których używa się do pracy należy wymienić:

oraz wiele innych.
Analiza techniczna jest szczególnie popularnym narzędziem u krótko terminowych inwestorów forex. Którzy wykorzystują wykresy cenowo czasowe od H4 aż po M1. Dość istotnym czynnikiem przemawiającym za wyborem analizy technicznej jest możliwość identyfikowania za jej pomocą trendów we wczesnej fazie rozwoju.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna opisuje stan makroekonomiczny danej gospodarki i prognozuje jego wpływ na notowania danej waluty. Skupia się tu na siłach politycznych, socjalnych, ekonomicznych itp.

analiza fundamentalna


Do określenia gospodarki za pomocą czynników ekonomicznych używane jest wiele różnych danych ekonomicznych jak:

itp.

Analitycy fundamentalni wiążą te wszystkie czynniki do wysnucia przyszłej prognozy i kurs dla danej waluty.
Czynniki polityczne to: konflikty zbrojne, wybory prezydenckie, parlamentarne, dymisje rządów, zmiana głównych stanowisk ministerialnych.
Analiza fundamentalna prowadzi do objaśnienia poziomu ceny. Jest też głównie stosowana przez inwestorów wykorzystujących strategie długoterminowe.